Hulpverlening

Als hulpverlener in actie! De roep om hulp is vaak groter dan gedacht. Hulp bieden is in bepaalde situaties en omgevingen nodig of zelfs noodzakelijk. Te denken valt aan ongevallen thuis, op het werk of tijdens een verblijf elders. Er zijn hulpverleners nodig op diverse gebieden. Zo zijn er hulpverleners bij medische problemen, bij ongevallen, bij brand, bij kleine en grote rampen.  Een voorbeeld van een hulpverlener is een EHBO’er. Deze persoon verleent eerste hulp bij ongevallen: hij/zij draagt er zorg voor dat de situatie van een slachtoffer niet verergert totdat opgeroepen professionele hulp gekomen is.

Cursus

Eerste hulp

Cursus

Eerste hulp (aan kinderen)

Cursus

Reanimatie AED

Cursus

Inschrijven / Informatie