Update: Startdatum opleiding Eerste Hulp uitgesteld

 In Geen categorie

Update: Startdatum opleiding Eerste Hulp uitgesteld

Helaas hebben ook wij ons genoodzaakt gezien maatregelen te treffen naar aanleidingen van het advies van het R.I.V.M. m.b.t. het coronavirus.
Zelfs onze leslocatie op het Industrieterrein is gesloten.

Derhalve kan de opleiding Eerste hulp op 24 maart a.s. NIET starten.

De ontwikkelingen zullen we moeten afwachten.
Het bestuur zal onderling, maar ook met de kaderinstructeur, overleggen hoe, of en wanneer we eventueel wel kunnen starten.
We hopen op een datum in april/mei.
In ieder geval zal ik weer met jullie contact opnemen als een en ander duidelijk wordt.

Rest ons jullie een goede gezondheid te wensen en hopen dat we deze periode goed doorkomen.
Heb je nog vragen, bel of mail gerust.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Annelies van Soomeren, secretariaat
EHBO Zevenhuizen
06-53119055
e.t.v.soomeren@gmail.com

Liesbeth Vente
Tel. 06 – 288 65 873

Cursus

Eerste hulp

Cursus

Eerste hulp (aan kinderen)

Cursus

Reanimatie AED

Cursus

Inschrijven / Informatie

Recent Posts

Leave a Comment